TP กับ SL คืออะไร ตั้งค่ายังไง

Take profit (TP) คือ จุดทำกำไรที่ได้กำหนดหรือตั้งเป้าเอาไว้จากราคา ณ จุดๆ หนึ่ง ซึ่งเป็นกำไร โดยหากราคามาถึงจุดที่กำหนดแล้ว ระบบจะทำการปิดออเดอร์ทันที ฉะนั้นการการตั้งค่า Take profit จึงต้องอาศัยความพึงพอใจและเหตุผลที่เหมาะสมประกอบ เช่น เพื่อป้องกันกำไรที่ควรจะได้กลับไปเป็นขาดทุนเป็นต้น

Stop Loss (SL) คือ จุดตัดขาดทุนที่ยอมรับได้ โดยกำหนดไว้เพื่อลดการสูญเสียจากการขาดทุน ไม่ให้มากไปกว่านี้ หรือลดความเสี่ยงจากการโดนล้างพอร์ตนั่นเอง

การลงทุนด้วยการกำหนดรูปแบบแผนที่ดี เท่ากับการปูทางไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ

Take Profit and Stop Loss

 

ควรตั้งค่า Take Profit และ Stop loss  อย่างไร ในการเทรด forex

ในการตั้งค่าหรือเลือกกำหนดจุดที่เป็น Take Profit และ Stop loss นั่น โดยปกติก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของนักลงทุนแต่ล่ะท่านว่า มีความต้องการหรือคาดหวังในผลกำไรยังไง และพร้อมกับการขาดทุนที่ยอมรับได้แค่ไหน จากนั้นก็ตั้งค่าหรือกำหนด Take Profit และ Stop loss ตามที่ต้องการได้เลย แต่การตัดสินใจที่ดี เพื่อความถูกต้องและแม่นยำ ก็ควรมีปัจจัยหรือองค์ประกอบอื่นๆมาสนับสนุน ฉะนั้นในบทความนี้ จึงขอหยิบยก เทคนิค กลยุทธ์ที่นักลงทุนส่วนใหญ่ นิยมนำไปใช้หาจุด Take Profit และ Stop loss ดังนี้

  • การหาจุด Take Profit และ Stop loss โดยใช้ แนวรับ-แนวต้าน 
  • การหาจุด Take Profit และ Stop loss โดยใช้ Fibonacci
  • การหาจุด Take profit และ Stop loss โดยใช้ Indicator
  • การหาจุด Take profit และ Stop loss โดยระบบ

เพิ่มเติม การกำหนดจุด Stop loss (SL)

ในการตั้งหรือกำหนดจุด SL นั้น จะไม่มีกฎตายตัว ความสำคัญจึงอยู่ที่ การนำไปเลือกใช้ที่ถูกต้องตามความเหมาะสม ให้ถูกจังหวะ ตามสถานการณ์ที่แตกต่างกัน บวกกับประสบการณ์และความสามารถของผู้นำไปว่า มีความถนัดตรงไหนแล้วเลือกใช้ให้ถูกต้อง ซึ่งในการเลือกจุดตัดขาดทุน (SL) นั้น ควรอยู่บนหลักพื้นฐาน 4 ข้อดังนี้

  1.  ตั้งจุดตัดขาดทุนตามสัดส่วนความเสี่ยงของเงินทุน
  2. ตั้งจุดตัดขาดทุนตามรูปแบบของกราฟ
  3. ตั้งจุดตัดขาดทุนตามความผันผวน
  4. ตั้งจุดตัดขาดทุนตามเวลา

 

[ratings]