STICPAY คืออะไร

STICPAY (สติ๊กเพย์) เป็นบริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Wallet)  คล้ายๆ กับ Paypal สามารถรับส่งเงินผ่านบัญชี STICPAY ได้ภายในหนึ่งนาที โดยไม่ว่าผู้รับหรือผู้ส่งจะอยู่ที่ประเทศไหนก็ตาม...