รูปแบบกราฟบอกแนวโน้มใน อนาคตได้ (Price Pattern)

คือรูปแบบกราฟที่เกิดขึ้นในอดีต สามารถ บอกแนวโน้มใน อนาคตได้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

  1. รูปแบบของราคาทิศทางต่อเนื่อง(Continuation Pattern) 
  2. รูปแบบของราคาการเปลี่ยนทิศทาง(Reversal Pattern) 
  3. รูปแบบของราคายังไม่ไปใน ทิศทางใดทิศทางทางหนึ่ง (Sideway Pattern)

ข้อมูลสำหรับผู้สนใจลงทุนในตลาด Forex ค่าเงินต่างประเทศ และวิธีการเปิดบัญชี Forex กับ Broker Exness
EXNESS ก่อตั้งขึ้นในปี 2008 EXNESS (CY) LTD (หมายเลขจดทะเบียน HE 293057) ได้รับ อนุญาตและ ควบคุมโดย Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)