เทรด forex เป็นอาชีพได้ไหม?

การเทรด forex เป็นอาชีพนั้นสามารถทำได้ และ หลายประเทศ มีคนทำอาชีพนี้อยู่    อาชีพ หมายถึง การทำกิจกรรม การทำงาน การประกอบการที่ไม่เป็นโทษแก่สังคม และมีรายได้ตอบแทน โดยอาศัยแรงงาน ความรู้ ทักษะ อุปกรณ์ เครื่องมือ วิธีการ แตกต่างกันไป  การเทรด Forex ก็เช่นเดียวกัน

แต่การที่จะเทรด forex เป็นอาชีพได้นั้น คุณต้องใช้ความตั้งใจอย่างแน่วแน่ และมีความชอบในการซื้อขาย เก็งกำไร และสิ่งเหล่านั้นจะส่งผลทำให้คุณ เป็นนักเทรด Forex ระดับมืออาชีพ สามารถหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้อย่างสบายๆ เลยทีเดียว

ในตลาด Forex 95% เป็นผู้แพ้ มีแค่ 5% เท่านั้นที่เป็นผู้ชนะ นั้นหมายความว่า  ไม่ใช่ทุกคนที่จะเทรด forex เป็นอาชีพได้ และก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นผู้แพ้  ซึ่งจริงๆ แล้ว เป็นเรื่องธรรมดาที่คนรวยย่อมมีน้อยกว่าคนจน แต่การที่จะเป็นคนรวย หรือคนใน 5% นั้นได้นั้น คำถามก็คือคุณต้องมีอะไรบ้าง

แนวทางสำหรับผู้ที่ต้องการเทรด Forex เป็นอาชีพ

  1. ถ้าต้องการเทรด forex เป็นอาชีพหลัก โดยไม่ทำอาชีพอื่นเลย คุณจำเป็นจะต้องมีเงินเก็บจำนวนมากพอสมควร และที่สำคัญเงินก้อนนี้ ต้องไม่มีผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวัน
  2. นำเงินก้อนนั้นมาลงทุนในตลาด forex ไม่เกิน 10% ของทั้งหมด
  3. มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
  4. คุณต้องไม่เป็นผู้มีภาระหนี้สินล้นพ้นตัว ประเภทเทรดเพื่อใช้หนี้สิน จะทำให้มีผลกระทบด้านจิตวิทยาในการเทรด
  5. มีความรู้ในการลงทุน ติดตามข่าวสารต่างประเทศ รู้จักวิเคราะห์ข่าว
  6. รู้จักใช้เครื่องมือโปรแกรมเทรด MT4
  7. มีวินัยในการเทรด มีเป้าหมายกำไร ทำตามแผนที่วางไว้อย่างเคร่งครัด
การเข้าไปเทรดในตลาด forex นั้น มีความเสี่ยงสูง ถ้าคุณรับความเสี่ยงไม่ได้ อาชีพนี้ อาจไม่เหมาะสำหรับคุณ

เนื้อหาแนะนำ

ข้อมูลสำหรับผู้สนใจลงทุนในตลาด Forex ค่าเงินต่างประเทศ และวิธีการเปิดบัญชี Forex กับ Broker Exness
EXNESS ก่อตั้งขึ้นในปี 2008 EXNESS (CY) LTD (หมายเลขจดทะเบียน HE 293057) ได้รับ อนุญาตและ ควบคุมโดย Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)