Pip คืออะไร

Pip คืออะไร ดูยังไง ?

Pip ย่อมาจากคำว่า Price Interest Point คือ หน่วยการเลื่อนที่ของราคา

1  Pip เท่ากับ 10 Point

Point คือหน่วยที่เล็กที่สุดของการเคลื่อนที่ของราคา เพื่อไม่ให้สับสน ขอยกตัวอย่างดังนี้ครับ

ตัวอย่างคู่เงิน EURUSD = 1.21896

pip point forex

คู่เงิน EURUSD  Pip จะนับที่ทศนิยมตำแหน่งที่ 4

ดังนั้น 1 Pip = 0.0001

จากรูปตัวอย่าง EURUSD ถ้าคุณ Sell 1.21896 แล้วราคาขยับ ลงไปที่ 1.21800
คุณจะได้กำไร  9  Pip (1.21896 – 1.21800 =  96 point)

ถ้าต้องการทราบว่า 9 Pip คิดเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่  เราต้องคำนวณหามูลค่าของ pip (pip value)

สูตรคำนวณหามูลค่าของ Pip Value

Pip Value= (Lot size × จำนวนทศนิยม) ÷ อัตราแลกเปลี่ยน

 

ตัวอย่าง คู่เงิน EURUSD  = 1.21896

แทนค่า

Lot size = 100,000 (บัญชีเทรดมาตรฐาน)
จำนวนทศนิยม = 0.0001
อัตราแลกเปลี่ยน = 1.21896
Pip Value  =  (100,000 × 0.0001) ÷ 1.21896
Pip Value =  8.2037 EUR
เมื่อเปลี่ยนเป็นสกุล USD

Pip Value =  10 USD (8.2037 × 1.21896)

สรุป ถ้าเราเทรดได้กำไร 9 pips   =  90 USD (9  ×  Pip Value (10 USD) ) นั้นเอง