Indicators (อินดี้) ที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ใช้

Indicator (อินดิเคเตอร์) หรือ นักเทรด forex ชอบเรียกสั้น ๆ ว่า อินดี้   คือ ดัชนีชี้วัดหรือตัวบ่งชี้ ถือเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคชนิดหนึ่งที่นักลงทุนนิยมนำมาใช้เพื่อช่วยวิเคราะห์ในการตัดสินใจ ส่วนหลักการทำงานหรือวิธีการคำนวณของ indicator นั้น จะยึดตามสูตรทางคณิตศาสตร์ที่ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ยของ ราคา และปริมาณการซื้อขายจากอดีตที่ผ่านมา แล้วนำไปคำนวณหาความน่าจะเป็นในอนาคตตามสูตรทางคณิตศาตร์ ซึ่งค่อนข้างจะมีความซับซ้อนมาก เพื่อความกระชับในเนื้อหา บทความนี้จึงขอกล่าวถึงเฉพาะ indicator ที่เป็นที่นิยมที่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคส่วนใหญ่นำมาใช้ มีอยู่ 9 ตัว ดังนี้

  1.  Moving Average  บอกความผันผวนที่ผ่านมา, ใช้เป็นแนวทาง(คาดการณ์) แนวโน้มในอนาคต, บอกแนวรับ-แนวต้าน, จุดควรเข้าซื้อขายเบื้องต้น
  2. Moving Average Convergence & Divergence (MACD) ใช้บอกแนวโน้มของราคาที่เกิดขึ้น, บอกจุดที่ควรซื้อหรือขาย ทั้งระยะกลางและระยะสั้น, บอก Momentum ของราคาหุ้นหรือค่าเงิน,
  3. Average Directional Movement Index (ADX) บอกมีเทรนด์หรือไม่มี, ทิศทางแนวโน้มแข็งแกร่งไหม, ใช้เป็นสัญญาณเข้า-ออก
  4. Relative Strength Index (RSI) บอกมีซื้อหรือขายมากไป, สัญญาณกลับตัว, สวิงผิดพลาด, แนวรับแนวต้าน, การเปลี่ยนทิศทางของราคา
  5. Stochastic Oscillator (STO) พยากรณ์การกลับตัว, ภาวะซื้อหรือขายมากไป, ให้สัญญาณเข้าตลาด(ซื้อหรือขาย)
  6. Bollinger Bands ความผันผวน, ดูแนวรับแนวต้าน, แนวโน้มของราคา, ภาวะซื้อหรือขายมากไป, จังหวะ Breakouts
  7. อิชิโมกุ (ichimoku) บอกจุดชื้อ-ขาย, ยืนยันการเกิดเทรนด์ใหญ่ๆ, เป็น pattern ช่วงไหน, แนว-รับแนวต้าน, จุดสวิงตัวแรงๆ (Breakouts)
  8. Parabolic SAR บอกเทรนด์, การแกว่งตัวเร็วช้าของราคา, ความยาวเทรนด์, จุดกลับตัว, สัญญาณ ซื้อหรือขาย
  9. Fibonacci แนวรับ-แนวต้าน, จุดเข้า-จุดออก, จุดกลับตัว, เป้าหมายราคา, ความแข็งแกร่งของราคา