Forex ระบบเทรดด้วย CCI และ EMA

Forex ระบบเทรดด้วย CCI และ EMA หรือจะกล่าวแบบเป็นทางการหน่อย มันก็คือ “กลยุทธ์ ระบบการซื้อขายจาก CCI และ EMA” นั่นเอง ระยะเวลาที่แนะนำ : M 30 ตราสารที่เหมาะสมในการเทรด : ทุกสกุลเงิน หรือตราสารทั้งหมด กรอบเวลา Time Frame ที่เหมาะสม : M 30...

Indicator Zigzag & RSI ประโยชน์การนำไปใช้

บทความฉบับนี้จะขอกล่าวถึง กลยุทธ์การเทรด Forex หรือการเก็งกำไรค่าเงินด้วยการใช้  Zigzag และ RSI กรอบระยะเวลา (Time Frame) ที่แนะนำ = 15 นาที คู่สกุลเงิินที่เหมาะสม (Currency pair) = EUR/USD,  GBP/USD

เทคนิคเทรด Forex ด้วยโมเมนตัม

เป็นอีกกลยุทธ์ทางเทคนิคหนึ่งของการการเทรด Forex โดยอาศัยโมเมนตัม (Momentum) ประกอบกับ SMA และ RSI  ระยะกรอบเวลาที่เหมาะสม = 15 นาทีขึ้นไปคู่สกุลเงินที่เหมาสม = เหมาะสมกับทุกคู่สกุลช่วงเวลาเทรดที่เหมาะสม...

เทคนิคเทรด Forex ด้วยกลยุทธ์ Alligator

กลยุทธ์ Alligatorระยะกรอบเวลาที่เหมาะสม =  M15 ขึ้นไปคู่สกุลเงินที่เหมาะสม =  ทุกคู่สกุลเงิน อินดิเคเตอร์และการตั้งค่า Alligator (ตามต้นฉบบับ) Moving Average (SMA 144) ตัวย่างการใส่อินดี้ Alligator (ตามต้นฉบับ) ลง MT4

กลยุทธ์ The right moment หา จังหวะ Buy – Sell

กลยุทธ์นี้มีชื่อภาษาอังกฤษว่า The right moment เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่เข้าใจง่ายๆ ไม่มีอะไรชับช้อน ซึ่งใช้อินดี้ที่บ่งบอกถึงแรงซื้อที่มากเกินไป หรือแรงขายที่มากเกินไป นั่นก็คือ  BB พร้อมกับตัวช่วยอีกสองตัวคือ Williams และ RSI...