คู่เงิน Forex ความหมาย และ วิธีอ่าน

บทเรียน สอนเทรด ตั้งแต่เริ่มต้น

ก็ทราบกันแล้วว่านะครับว่า Forex คือตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น สินค้าที่อยู่ในตลาด Forex ก็คือ เงินตรา หรือสกุลเงิน นั้นเอง  ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบ “คู่เงิน”  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน ซึ่งจะเป็นสองสกุลเงินเสมอ  ยกตัวอย่างเช่น

  • EUR/USD  คือ คู่เงิน ยูโร กับ ดอลลาร์ สหรัฐ
  • USD/JPY คือ คู่เงิน ดอลลาร์ สหรัฐ กับ เยน ญี่ปุ่น
  • USD/THB คือ คู่เงิน ดอลลาร์ สหรัฐ กับ บาท ไทย

 

ความหมาย คู่เงิน

สกุลเงินที่อยู่หน้า “/” เรียกว่า สกุลเงินหลัก (Base Currency)
สกุลเงินที่อยู่หลัง “/” เรียกว่า สกุลเงินอ้างอิง (Quote Currency หรือ Counter)

วิธีอ่านค่าคู่เงิน

ตัวอย่าง คู่เงิน EUR/USD = 1.4200  อ่านว่า 1.420 ดอลล่าร์สรหัฐ เท่ากับ 1 ยูโร
ความหมายคือ คุณขายเงิน 1.4200 ดอลล่าร์สหรัฐ เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเงินเป็น 1 ยูโร

มาดูอีกหนึ่งตัวอย่าง

คู่เงิน USD/THB = 31.50
อ่านว่า 31.50 บาท เท่ากับ 1 ดอลล่าร์สหรัฐ หมายความคือ คุณขาย เงิน 31.50 บาท เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเงินเป็น  1 ดอลล่าร์สหรัฐ นั้นเอง

หลักการจำง่ายๆ สกุลเงินด้านหน้า / มีค่าเท่ากับ 1 เสมอ วิธีอ่าน ก็อ่านจากหลังไปหน้า จะง่ายกว่า

หลังจากรู้ความหมายและวิธีการคู่เงินกันแล้ว ต่อไป เราไปทำความเข้าใจว่า Forex สามารถหาเงิน ได้อย่างไร  กันครับ