โฟเร็ก (Forex) คืออะไร

การลงทุนกับอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงิน

Forex คือ การลงทุนรูปแบบหนึ่ง เป็นการลงทุนกับ อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงิน สกุลต่าง ๆมันก็คือการเก็งกำไรในอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินต่างประเทศ

ที่นิยมกัน คือ EUR/USD

วิธีทำเงิน Forex

การที่เราจะเก็งกำไร  เราจะรู้ก็ต่อเมื่อเราเอาค่าเงิน 2ค่ามาเปรียบเทียบกัน   ค่าเงิน EUR กับ USD


ตัวอย่างเช่น  ค่าเงิน
EURUSD คือ 1.3000 มีเงิน 1 EUR สามารถแลกเป็นเงิน 1.3 USD จะสังเกต ว่า ค่าเงินตัวแรก คือ EUR จะเป็นค่าเงินหลัก  ซึ่งมีค่า = 1ส่วนตัวหลัง USD เป็นค่าเงินที่ใช้เปรียบเทียบ ซึ่งจะบอกให้รู้ว่า ค่าเงินตัวแรก 1 หน่วย จะเท่ากับ ค่าเงินตัวที่ 2กี่หน่วย

ข้อมูลสำหรับผู้สนใจลงทุนในตลาด Forex ค่าเงินต่างประเทศ และวิธีการเปิดบัญชี Forex กับ Broker Exness
EXNESS ก่อตั้งขึ้นในปี 2008 EXNESS (CY) LTD (หมายเลขจดทะเบียน HE 293057) ได้รับ อนุญาตและ ควบคุมโดย Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)