forex ไม่ใช่ตลาดขายฝัน forex คือตลาดขายเงิน

เทคโนโลยีทุกวันนี้ ทำให้การใช้ชีวิตคนเราเปลี่ยนไปมาก เราจะเห็นได้จากการซื้อสินค้าผ่านออนไลน์เพิ่มมากขึ้น บริษัทใหญ่ๆ ต้องหันมารุกตลาดออนไลน์  การฝาก-ถอน-โอน เงิน ทุกวันนี้ก็สามารถทำผ่านระบบออนไลน์กันได้เกือบหมด ซึ่งถ้าย้อนมองไปไม่กี่ปีก่อน หลายคนอาจจะคิดว่าการทำตลาดซื้อขายของออนไลน์เป็นแค่ตลาดขายฝัน ซึ่งปัจจุบันตลาดขายของออนไลน์มียอดขายกำไรมากกว่าตลาดที่ขายตามห้างไปแล้ว 

เทคโนโลยีทำให้นักลงทุนสามารถลงทุนได้สะดวกมากขึ้นได้เช่นกัน จากที่ต้องไปต่อคิวในร้านทองเพื่อซื้อทองเก็บไว้เก็งกำไร ก็เปลี่ยนมาเป็นเข้าเว็บไซต์ซื้อขายทองผ่านออนไลน์แทน 

forex เป็นตลาดซื้อขายค่าเงินออนไลน์มาตั้งแต่เริ่มต้น เนื่องด้วยปัจจัยหลายๆ อย่างที่สามารถทำได้ง่าย เพราะค่าเงินถือเป็นปัจจัยหนึ่งในการพัฒนาประเทศ ทุกประเทศจะต้องมีสกุลเงินใช้ ดังนั้นเมื่อเราเอาสกุลเงินไปขายย่อมมีการซื้อทันที เพราะมีคนต้องการใช้อยู่แล้ว ด้วยสาเหตุนี้ทำให้ ตลาด forex มีสภาพคล่องในการซื้อขายสูงมาก ทำให้นักลงทุนหันมาเก็งกำไรจากส่วนต่างของราคาซื้อขายสกุลเงินนั้นเอง

forex เปิดให้ซื้อขายได้ 24 ชั่วโมงในวันทำการ (หยุดเสาร์ อาทิตย์ ยกเว้น สกุลเงินดิจิตอล) เนื่องจากต้องอ้างอิงราคาสกุลเงินจากธนาคารกลางของแต่ละประเทศ  ซึ่งแต่ละประเทศเวลาเปิดปิดจะต่างกัน ทำให้ตลาด Forex สามารถเก็งกำไรได้ 24 ชั่วโมง และซื้อขายได้ไม่จำกัด ทำให้ตลาด Forex เป็นตลาดลงเงินทุนที่มีมูลค่าซื้อขายมากที่สุดในโลก 
การทำธุรกิจไม่ใช่ทุกคนจะประสบความสำเร็จ การเก็งกำไรค่าเงินในตลาด forex ก็เช่นกัน สิ่งที่นักลงทุนต้องมีคือ

เมื่อมีความรู้แล้วลงมือทำ เราจะได้ประสบการณ์ แต่ละคนจะได้ประสบการณ์ต่างกัน แล้วแต่จังหวะของตลาด ซึ่งถ้าอยู่ในตลาดได้นานการสะสมประสบการณ์จะมากขึ้นไปด้วย  ประสบการณ์นี่แหละจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้

คนที่มีความรู้แต่ขาดประสบการณ์ มักจะอยู่ในตลาด forex ได้ไม่นาน และเขาจะได้ประสบการณ์ จากตลาด forex ไม่ดีกลับไป และมองตลาด Forex เป็นตลาดขายฝันในที่สุด

    ข้อมูลสำหรับผู้สนใจลงทุนในตลาด Forex ค่าเงินต่างประเทศ และวิธีการเปิดบัญชี Forex กับ Broker Exness
    EXNESS ก่อตั้งขึ้นในปี 2008 EXNESS (CY) LTD (หมายเลขจดทะเบียน HE 293057) ได้รับ อนุญาตและ ควบคุมโดย Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)