เอกสารสำหรับเปิดบัญชีเทรด forex มีอะไรบ้าง

เอกสารที่เราต้องเตรียมเพื่อใช้ การเปิดบัญชีเทรด หรือหลายคนชอบเรียกกันว่าเปิดพอร์ต forex นั้น
ประกอบไปด้วย 2 ส่วน ได้แก่

  • เอกสารใช้สำหรับยืนยันตัวบุคคล หรือที่เรียกว่า ยืนยัน ID  ได้แก่ บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (Passport)   ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง

  • เอกสารใช้ยืนยันที่อยู่   เอกสารนี้ ต้องเป็นใบแจ้งหนี้ (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน)  ชื่อในใบแจ้งหนี้ จะต้องตรงกับเอกสารใช้สำหรับยืนยันตัวบุคคล (เป็นคน ๆ เดียวกัน ) ได้แต่ ใบแจ้งหนี้ ค่าน้ำ,ค่าไฟ,ค่าโทรศัพท์,ค่าเช่า,ค่าบัตรเครดิต ,อื่นๆ

    วิธีการเตรียมไฟล์สำหรับใช้เปิดบัญชีเทรด
    ใช้มือถือถ่าย เอกสาร ทั้ง 2 ส่วนเก็บไว้เป็นไฟล์  เพื่อนำไปใช้ในขั้นตอนยืนยันตัวตน

ข้อมูลสำหรับผู้สนใจลงทุนในตลาด Forex ค่าเงินต่างประเทศ และวิธีการเปิดบัญชี Forex กับ Broker Exness
EXNESS ก่อตั้งขึ้นในปี 2008 EXNESS (CY) LTD (หมายเลขจดทะเบียน HE 293057) ได้รับ อนุญาตและ ควบคุมโดย Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)