เทคนิคเทรด forex ด้วยกลยุทธ์ Volatility channel breakout

กลยุทธ์ Volatility channel breakout
ระยะกรอบเวลาที่เหมาะสม =  M15 ขึ้นไป
คู่สกุลเงินที่เหมาะสม =  ทุกคู่สกุลเงิน

อินดิเคเตอร์และการตั้งค่า

  • ATR (30) (Average True Range) กับ EMA 5 (5-period Exponential Moving Average)
  • ATR (14) (Average True Range) กับ EMA 4 (4-period Exponential Moving Average)
  • 30 SMA (high)
  • 30 SMA (low)

เงื่อนไขในการพิจารณาจังหวะ Short/Long/SL/TP/ และ Close ออเดอร์คือ

  • เปิดตำแหน่ง Long = เมื่อราคาได้ข้ามเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จากด้านล่างขึ้นบน และค่า ATR (30) มากกว่า  EMA5
  • เปิดตำแหน่ง Short = เมื่อราคาได้ข้ามเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จากด้านบนลงล่าง และค่า ATR (30) มากกว่า  EMA5
  • กรณี Long = Stop Loss ที่ระดับ 30 SMA high
  • กรณี Short = Stop Loss ที่ระดับ 30 SMA low
  • ปิดการเทรด =  เมื่อค่า ATR (14) น้อยกว่า EMA 4 หรือวาง Take Profit ในระดับที่มากกว่า 3 เท่าของค่า Stop Loss

ตัวคำอธิบายและภาพประกอบ

ตัวอย่างการตั้งค่าอินดี้ต่างๆ

การเพิ่ม ATR 30 ลงกราฟ Mt4 และแอด EMA 5 ให้อยู่โซนเดียวกัน

กรณีการเพิ่ม  ATR 30 ลงกราฟ Mt4

> ไปที่ Insert >>Indicators>>Cusdom>>ATR>>Input กำหนด ATR Period (Value) ที่ 30, หากต้องการกำหนดสีให้ไปที่เมนู Clors แล้วเลือกได้ตามต้องการ ดูตามตัวอย่างด้านล่าง

 

กรณีแอด EMA 5 ให้อยู่โซนเดียวกันกับ  ATR 30

>>ไปที่เมนู View >> Navigator >> Indicator >>Trend >> คลิ๊กเมาส์ที่ Maving Average แล้วลากมาวางลงพื้นที่โซนของ ATR 30 >>กำหนด Period เป็น 5 >>เลือก Apply to เป็น First Indicator Data  แล้วคลิก ok ดูตามตัวอย่างด้านล่าง

หมายเหตุ: กรณีการเพิ่ม ATR 14 และแอด EMA 4 เข้ามาอีกตัว (ให้อยู่โซนเดียวกัน) ก็ให้ทำเช่นกันเพียงแค่เปลี่ยนตัวเลข period เท่านั้น

กรณีการเพิ่มอินดี้ 30 SMA (high,low) ลงในกราฟ Mt4

>>ไปที่ Insert >>Indicators >>Moving Average

A กรณี 30 SMA (high)

ที่เมนู Parameters กำหนดค่า Period = 30 >>MA Method = Sample >>Apply to = high, แล้วเลือกสีตามที่ต้องการตามตัวอย่างคือกำหนดเป็นสีฟ้า

B กรณี 30 SMA (low)

ที่เมนู Parameters กำหนดค่า Period = 30 >>MA Method = Sample >>Apply to = low, แล้วเลือกสีตามที่ต้องการตามตัวอย่างคือกำหนดเป็นสีแดง