เงื่อนไขการให้บริการ (Terms of Service)

ข้อมูลลิขสิทธิ์

บทความเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์ เป็นลิขสิทธิ์ของ forexland.com แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งได้รับความคุ้มครอง และมีผลบังคับใช้ทันที ตามพระราชบัญญิติลิขสิทธิ์ โปรดทราบว่า forexland.com มีนโยบายที่จะดำเนินคดีถึงที่สุด กับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์

 

การอนุญาตให้นำไปเผยแพร่

    • อนุญาตให้ นำไปเผยแผร่ได้ทุกรูปแบบ โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องมีลิงค์ที่มาของเนื้อหา  หรือ URL ของ forexland.com
    • ห้ามมิให้ คัดลอก,แอบอ้าง,นำไปใช้ทางการค้า หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแสวงผลกำไร

 

ข้อตกลงในการใช้งาน

โฆษณา,Banner

ท่านตกลงและยอมรับว่า เนื้อหาเกี่ยวกับการโฆษณาบนเว็บไซต์ อันได้แก่ Banner,ข่าวประชาสัมพันธ์,ข้อเสนอและการทำธุรกรรมใดๆผ่าน Broker นั้น เนื้อหาดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องและอยู่เหนือการควบคุมของ forexland.com โดย forexland.com เป็นเพียงสื่อกลาง ในการให้พื้นที่ในการแสดงโฆษณา,เนื้อหาดังกล่าวเพียงเท่านั้น ซึ่ง forexland.com ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท,กิจกรรมต่างๆ ของบริษัทที่ลงโฆษณา แต่อย่างใด

 

การใช้งานเว็บไซต์

  • ท่านตกลงและยอมรับว่า forexland.com เป็นเพียงเว็บไซต์ ให้ข้อมูลข่าวสาร,ความรู้เท่านั้น ซึ่งไม่มีบริการรับลงทุน ,ไม่มีการระดมทุน ,ไม่มีบริการรับฝาก/ถอนไม่มีการชักชวน และไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลลับส่วนตัวของท่าน
  • ท่านตกลงและยอมรับว่าการลงทุนในตลาด Forex และผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Leverage นั้นมีความเสี่ยงสูงโดยท่านอาจขาดทุนหรือสูญเสียเงินทั้งหมดจากการลงทุน ซึ่ง forexland.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความผิดพลาด,ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเนื้อหาดังกล่าว

 

บทวิเคราะห์ตลาด Forex

ท่านตกลงและยอมรับว่า บทวิเคราะห์ตลาด Forex บนเว็บไซต์ เป็นเพียงการคาดการณ์แนวโน้มตลาดเท่านั้น ไม่สามารถรับประกันความถูกต้องได้ทั้งหมด และไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายเงินตราสกุลใดๆทั้งสิ้น

 

การจัดอันดับโบรกเกอร์

โปรดทราบว่า เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์ forexland.com ที่เกี่ยวข้องกับโบรกเกอร์นั้นไม่ได้เป็นการโฆษณา,หรือชักชวนให้เข้าร่วมในการลงทุนแต่อย่างใด จัดทำขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยในการเปรียบเทียบ การจัดอันดับเป็นเพียงการใช้ตัวแปรทดสอบตามหลักเกณฑ์การให้คะแนนไม่สามารถใช้เป็นตัวตัดสินได้ว่าโบรกเกอร์ไหนดีกว่ากัน และไม่สามารถใช้เป็นตัวตัดสินได้ว่าโบรกเกอร์ไหนไม่ดีเนื่องจากแต่ละโบรกเกอร์นั้น ย่อมมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน การตัดสินใจเลือกใช้งานโบรกเกอร์ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจส่วนตัวของแต่ละบุคคล ซึ่ง forexland.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความผิดพลาด,ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเนื้อหาดังกล่าว

 

เนื้อหาบนเว็บไซต์

เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์ forexland.com ไม่สามารถรับประกันความถูกต้องได้ทั้งหมด เนื้อหาบางส่วนแปลมาจากภาษาต่างประเทศ เรามุ่งมั่นตั้งใจทำงาน เพื่อให้ข้อมูลอัพเดททันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งอาจความล่าช้า,ความผิดพลาดได้

คำเตือนความเสี่ยง

ก่อนที่คุณจะเริ่มทำการซื้อขายคุณควรทำความเข้าใจกับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับตลาดสกุลเงินและการซื้อขายด้วยอัตรากำไรและคุณควรจะตระหนักถึงระดับประสบการณ์ของคุณ การลงทุนและการเก็งกำไรมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนและผู้เก็งกำไรควรเรียนรู้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงิน ก่อนการตัดสินใจในการลงทุนหรือการเก็งกำไรใดๆ การซื้อขายผลิตภัณฑ์เลเวอเรจเช่น CFD มีความเสี่ยงที่จะขาดทุนสูงและอาจไม่เหมาะกับนักลงทุนทุกคน การซื้อขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีความเสี่ยงและคุณอาจสูญเสียเงินที่ลงทุนไปทั้งหมดได้ เว็บไซต์ forexland.com เปรียบเสมือนโรงเรียนสอนการลงทุนคือ “มีหน้าที่ให้ความรู้และคำแนะนำที่มีประโยชน์แก่ผู้สนใจเท่านั้น ไม่ได้มีหน้าที่ในการให้คำแนะนำในการซื้อหรือขายหน่วยลงทุนหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ” และ “ไม่ได้มีหน้าที่ขายหน่วยลงทุนหรือเป็นตัวแทนในการชักชวนให้มาระดมทุน” ในประเทศไทย ผู้ลงทุนควรประเมินความเสี่ยงของการลงทุนในระดับที่ผู้ลงทุนยอมรับได้เท่านั้น