ADX ประโยชน์และการนำไปใช้งาน

ADX (Average Directional Index) เป็น Indicator ที่ใช้ยืนยันสัญญาณของตลาดว่ามีแนวโน้มหรือไม่ (Trend or Sideway) บอกความแข็งแกร่งของแนวโน้ม (ความแรงของราคาขึ้นหรือลง) ใช้คู่ควบกับ Plus หรือ Minus Direction Index (+Di ,-DI)...