กลยุทธ์เทรด ทำลายช่องความผันผวน

คู่ระยะเวลาที่แนะนำ M15 ตราสาร: กลยุทธ์เหมาะสมกับตราสารทั้งหมด กรอบเวลา: M15 และเหนือกว่า ตัวชี้วัดหรืออินดิเคเตอร์ที่ต้องใช้ RSI (11) ระดับ (35, 65) 20 SMA High 20 SMA Low 5 SMA High 5 SMA Low