หารายได้ช่วง Covid จาก Forex

หารายได้ช่วง Covid จาก Forex

ในภาวะการระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้น ส่งผลกระทบต่อการทำมาหากินเป็นอย่างมากนะครับ  หลายๆ อุตสาหกรรมเช่น โรงแรม, สายการบิน, ร้านอาหาร และอื่นๆ มีการปิดการให้บริการชั่วคราว...