เล่นค่าเงินดีไหม?

ขอขยายความหมายของคำว่า “เล่นค่าเงิน” ให้เข้าใจตรงกันคือการซื้อขายค่าเงินต่างประเทศ หรือ Forex (FX) ถ้าคุณไปถามคำถามนี้ กับคนที่มีอายุ ระหว่าง 40-50 ปี  คำตอบที่คุณได้ อาจทำให้รู้สึกไม่ดีกับการเล่นค่าเงินเลยก็ได้...

Forex PIP (ปิ๊ป) คืออะไร

PIP  (ปิ๊ป) เป็นคำศัพท์ที่ใช้เรียกกันในวงการ Forex  หมายถึงราคาน้อยที่สุดที่มีการเพิ่มหรือลดของของราคา ใช้สำหรับวัดค่ากำไรและขาดทุนของการซื้อขาย  ค่าน้อยสุด จะเกี่ยวข้องกับ ความผันผวนราคาขั้นต่ำ...