หารายได้จากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน

หารายได้จากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ถือเป็นหนึ่งในช่องทางลงทุน อย่างที่รู้กันว่า เงินคือสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ใช้สำหรับการจ่ายค่าสินค้าและบริการ ดังนั้นเงินเป็นสิ่งมีค่าที่สังคมยอมรับและต้องการ การทำธุรกิจ...

รูปแบบกราฟบอกแนวโน้มใน อนาคตได้ (Price Pattern)

คือรูปแบบกราฟที่เกิดขึ้นในอดีต สามารถ บอกแนวโน้มใน อนาคตได้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  รูปแบบของราคาทิศทางต่อเนื่อง(Continuation Pattern)  รูปแบบของราคาการเปลี่ยนทิศทาง(Reversal Pattern)  รูปแบบของราคายังไม่ไปใน...

40 อย่างที่คนรวยมีเหมือนกัน

 อย่าอายที่จะพูดเรื่องเงิน  เลือกวิธีที่สนุกในการหารายได้  มีเงินเข้ากระเป๋าไม่ต่ำกว่าสองทางขึ้นไป  ไม่มีข้ออ้างสำหรับการเรียนรู้  ไม่เคยพูดคำว่า มีเงินแต่ไม่มีความสุข จะมีไปทำไม...