วิธี ตั้งค่า Template MetaTrader

การตั้งค่า Template โปรแกรม MetaTrader ก่อนอื่นให้ดาวโหลดไฟล์ template ที่ท่านต้องการก่อนตัวอย่างไฟล์ template ที่ผมใช้  ดาวโหลด คลิกที่นี่ ให้ไปที่เมนู Charts  > Template > Load Template จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เลือกไฟล์  ไฟล์ template  คลิกที่ไฟล์ Template แล้ว...