โฟเร็ก (Forex) คืออะไร

Forex คือ การลงทุนรูปแบบหนึ่ง เป็นการลงทุนกับ อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงิน สกุลต่าง ๆมันก็คือการเก็งกำไรในอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินต่างประเทศ ที่นิยมกัน คือ EUR/USD วิธีทำเงิน Forex การที่เราจะเก็งกำไร...