วิธีใช้กลยุทธ์ Parabolic SAR และ Awesome

กลยุทธ์ Parabolic SAR และ Awesome

ระยะเวลาที่แนะนำ M30
ตราสาร: USD / CHF, EUR / USD
กรอบเวลา: M30

ตัวชี้วัดหรืออินดี้ที่ใช้

  • Parabolic SAR (0.01, 0.1)
  • EMA 5
  • Awesome oscillator

เงื่อนไขหรือจังหวะการเข้าออเดอร์

  • Long เมื่อ Parabolic SAR ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน และ Awesome Oscillator ให้สัญญาณสีเขียวและตั้งอยู่เหนือ 0, พร้อมทั้ง EMA ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน
  • Short เมื่อ Parabolic SAR สูงกว่าราคาปัจจุบัน และ Awesome Oscillator ให้สัญญาณสีแดงและตั้งอยู่ต่ำกว่า 0, พร้อมทั้ง EMA สูงกว่าราคาปัจจุบัน

การกำหนดกำไร/ขาดทุน

  • USD/CHF – Take Profit: 50 จุด Stop Loss: 18 จุด
  • EUR/USD – Take Profit: 60 จุด Stop Loss: 20 จุด

ตัวอย่างจังหวะเข้า Long คู่ EURCHF

Parabolic SAR
ตัวอย่างจังหวะวางไม้ Long คู่ EUR/CHF กรอบ 30 นาที

ตัวอย่างจังหวะ เข้า Short คู่ EURUSD

Strategy -Parabolic-SAR-Awesome
ตัวอย่างจังหวะวางไม้ Short คู่ EUR/USD กรอบ 30 นาที

วิธีเพิ่มตัวชี้วัดหรืออินดี้ทั้ง 3 ลง MT4

 

Parabolic SAR (0.01, 0.1) 

ไปที่ Insert >>Indicators >> Trend >>Parabolic SAR >>ปรับ Step เป็นเลข 0.01 แล้วคลิ๊ก OK ตามตัวอย่าง 

How-to-Setting-Parabolic-SAR-to-MT4
ตัวอย่างการตั้งค่าใช้งานอินดี้ Parabolic SAR บน MT4

EMA 5 ไปที่ Insert >>Indicators >> Trend >>Moving Average >>ปรับ Period เป็นเลข 5 แล้วคลิ๊ก OK ตามตัวอย่าง 

How-to-Setting-Moving-Average-to-MT4
ตัวอย่างการตั้งค่าใช้งานอินดี้ Moving average บน MT4

Awesome oscillator ไปที่ Insert >>Indicators >> Bill Williams >> Awesome oscillator >> แล้วคลิ๊ก OK ตามตัวอย่าง 

How-to-Setting-Awesome-oscillator-to-MT4
ตัวอย่างการตั้งค่าใช้งานอินดี้ Awesome บน MT4